top of page

Polityka prywatności

Jeżeli tutaj trafiłxś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego oddajemy w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem Serwisu www.omlineyoga.pl
Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu OmlineYoga.pl są Kamila Apryas i Ewa Jaros z siedzibą w ASTANGA YOGA STUDIO EWA JAROS, przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie posiadająca NIP: 6571134518, REGON: 141165200, adres poczty elektronicznej: info@omlineyoga.pl

Z kim możesz się kontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość na adres info@omlineyoga.pl

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy?
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), zobowiązuję się do poszanowania Twojego prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań do właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych nam danych. 

W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. W większości przypadków będzie to imię, nazwisko i adres e-mail oraz telefon. W przypadku Formularza rezerwacji będziesz poproszony o podanie pełnych danych osobowych, a także informacji o karcie kredytowej.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu. Korzystanie z Serwisu, w tym z Usług, jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Otrzymujemy, zbieramy i przechowujemy wszelkie informacje, które wprowadzasz na naszej stronie internetowej lub przekazujesz nam w jakikolwiek inny sposób. Ponadto zbieramy informacje o adresie protokołu internetowego (IP) używanego do połączenia komputera z internetem, loginy, adresy e-mail, hasła, informacje o komputerze i połączeniu oraz historię zakupów. Możemy używać narzędzi do pomiaru i gromadzenia informacji o sesji, w tym na temat czasów odpowiedzi strony, długości wizyt na określonych stronach, informacji o interakcji na stronie oraz metod opuszczania strony. 

Za pomocą mechanizmu systemu newsletterowego gromadzimy informacje na temat Twojej aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych Ci w ramach newslettera, takich jak otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się ze mną. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


Skąd mamy Twoje dane osobowe?
W większości przypadków Ty nam je przekazujesz gdy:
a) zawierasz Umowę o świadczeniu usług,

b) kontaktujesz się z nami, dodajesz komentarz lub opinię,
c) przesyłasz reklamację lub odstępujesz od umowy,
d) zapisujesz się do newslettera.

Kiedy odwiedzasz nasz Serwis lub korzystasz z Usług, mogę zbierać zbiorcze Dane osobowe, takie jak dane dotyczące przeglądania i klikania Usług przez Użytkowników, sesyjne mapy kliknięć i przewijania, nieidentyfikujące Dane osobowe dotyczące urządzenia Użytkownika, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, ustawień języka i klawiatury, dostawcy usług internetowych, stron odsyłających/końcowych, daty/godziny itd.


Czy Twoje dane są bezpieczne?
Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Korzystamy z hostingu na platformie Wix.com. Twoje dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach Wix.com za zaporą firewall. Polityka prywatności Wix.com jest dostępna pod adresem: https://pl.wix.com/about/privacy. Polityka cookies Wix.com jest dostępny pod adresem: https://pl.wix.com/about/cookie-policy. Regulamin Wix.com jest dostępny pod adresem: https://pl.wix.com/about/terms-of-use.

Wszystkie bramki bezpośrednich płatności oferowane przez Wix.com i używane przeze mnie stosują się do standardów ustalonych przez PCI-DSS według zaleceń PCI Security Standards Council, organizacji powołanej przez Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS zapewniają bezpieczne przetwarzanie danych kart kredytowych przez mój Serwis i dostawców usług.
Płatności w naszym Serwisie można dokonać poprzez usługę WixPayments  za pomocą pałtności online i ApplePay. Usługi przetwarzania płatności świadczone są przez Adyen N.V. lub Stripe Inc. w zależności od wyboru płatności. Właścicielem platformy Stripe.com jest Stripe, 354 Oyster Point Blvd, South San Francisco, CA 94080. Polityka prywatności i Regulamin operatora płatności jest dostępny pod adresem: https://stripe.com/en-pl/ssa. Właścicielem Adyen N.V. jest Simon Carmiggeltstraat 6/50, 1011DJ, Amsterdam. . Polityka prywatności i Regulamin operatora płatności jest dostępny pod adresem: https://www.adyen.com/legal/terms-and-conditions


W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Gromadzimy dane osobowe i pozostałe w następujących celach:
a) świadczenia usług i zarządzania nimi; zawarcia i wykonania umowy/umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji, rozwiązywania problemów oraz podjęcia konkretnych działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało przez Ciebie złożone (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) zapewnienia stałej obsługi klienta i wsparcia technicznego naszym Użytkownikom; obsługa korespondencji, reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
c) do kontaktowania się z Użytkownikami za pomocą ogólnych lub spersonalizowanych powiadomień o usługach i wiadomości promocyjnych; wysyłka newslettera, świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z ar
t. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
d) do tworzenia zagregowanych danych statystycznych i innych zagregowanych i / lub wywnioskowanych informacji nieosobowych, które są wykorzystywane przez nas lub naszych partnerów biznesowych do świadczenia i ulepszania naszych odpowiednich usług; (art. 6 ust. 1 lit. a RODO;)
e) marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty na podstawie Twojej zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne);
f) zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych w celu wyświetlania komunikatów marketingowych na różnych stronach www i dotarcia w ten sposób do Ciebie z komunikatami marketingowymi dopasowanymi do Twoich preferencji i zainteresowań na podstawie uzasadnionego interesu Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wobec organów administracji, urzędów skarbowych, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
h) tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
W świetle powyższego pragniemy poinformować, że:
Dane Osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. do zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, obsługi żądań przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywania danych dla celów archiwalnych.


Przez jaki czas przechowywane są Dane Osobowe Użytkownika?
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie Umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?
Korzystamy z hostingu na platformie Wix.com. Wix.com udostępnia mi platformę internetową, za pośrednictwem której prowadzimy sprzedaż naszych Usług, Produktów i Materiałów. Twoje dane mogą być przechowywane w pamięci danych, bazach danych i ogólnych aplikacjach Wix.com. 

Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to także:
- dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury,
- biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach,
- pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.
Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych z nami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Co więcej, korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszego Serwisu. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:
- informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
- przeglądane postronny,
- czas spędzony na stronie,
- przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
- kliknięcia w poszczególne linki,
- źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
- przedział wieku, w którym się znajdujesz,
- Twoja płeć,
- Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.
- Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacje te same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych. Ponieważ informacje te gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy, informacje te przetwarzane są również przez dostawców
narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Zasadniczo, informacje te wykorzystywane są do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach. Szczegóły w tym zakresie postarałyśmy się opisać w dalszej części niniejszej polityki, w ramach wyjaśnień poświęconych poszczególnym narzędziom.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?
Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi (np. wspomniana wcześniej platforma Wix.com), które przechowują dane osobowe i mogą gromadzić anonimowe informacje na Twój temat na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzje na podstawie Twoich danych osobowych?
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.
Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogą podejmować określone działania w zależności od info
rmacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako Użytkownika, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp.

Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach naszego Serwisu czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj: http://www.youronlinechoices.com.

Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystamy nie mam dostępu do informacji, które pozwalałby na Twoją identyfikację. Informacje, o których tutaj mowa, to, w szczególności:
- informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
- przeglądane postronny,
- czas spędzony na stronie,
- przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
- źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
- przedział wieku, w którym się znajdujesz,
- Twoja płeć,
- Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
- Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacji wskazanych powyżej nie zestawiamy z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują się w naszej bazie. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.


Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Uważamy, że koniecznie jest, abyś miał kontrolę nad swoimi Danymi osobowymi. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
- prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Z naszej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. 
Zanim zrealizujemy Twoje żądanie, możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i w celach bezpieczeństwa. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty, gdy prawo na to zezwala (np. jeśli Twój wniosek jest nieuzasadniony lub jego zakres jest zbyt szeroki).

Masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Jednak zalecamy, aby najpierw skontaktować się z nami.

Zawsze możesz zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres info@omlineyoga.pl

Dołożyłyśmy wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e‑mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.


Czym są pliki cookies, czy z nich korzystamy i w jakich celach je stosujemy?
Nasz Serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Plik cookie to niewielki plik składający się z ciągów liter i cyfr, pobierany na Twoje urządzenie (komputer, tablet, smartfon) kiedy uzyskujesz dostęp do określonych stron internetowych. Zasadniczo, pliki cookies umo
żliwiają stronie internetowej rozpoznawanie urządzenie użytkownika.

Nasza strona korzysta z narzędzi, takich jak pliki cookies, aby zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z usług i podnosić jakość zarówno Twojego doświadczenia, jak i skuteczności naszych działań marketingowych. Możesz zmienić swoje ustawienia cookies w dowolnym momencie poprzez naszą Politykę Cookies. 

Cookies wykorzystywane przez OmlineYoga.pl można podzielić na dwie grupy:
„Cookies własne” – pliki cookies umieszczane przez OmlineYoga
„Cookies zewnętrzne” – pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane przez spółki zewnętrzne będące partnerami OmlineYoga
Należy zwrócić uwagę, że OmlineYoga.pl nie ma dostępu do cookies zewnętrznych, a organizacje zewnętrzne nie mają dostępu do danych zawartych w plikach cookies wykorzystywanych przez nas w Serwisie. OmlineYoga nie pozwala osobom trzecim na wykorzystywanie plików cookies w celach innych niż te, które opisano w kolejnych sekcjach.

Cookies stosowane w Serwisie należą do jednej z czterech kategorii:
Cookies niezbędne  umożliwiają działanie podstawowych funkcji, takich jak bezpieczeństwo oraz zarządzanie siecią i zapewniają dostęp do takich funkcji, jak profil i zakupy, zasoby wyłącznie dla członków oraz inne obszary strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki, jednak może wpłynąć to na funkcjonowanie strony.
Cookies analityczne pozwalają mi zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Serwisu (np. które zakładki odwiedzasz), dzięki czemu mogę pozyskiwać dane statystyczne dotyczące sposobu korzystania z mojej strony, doskonalić stronę poprzez identyfikację błędów i problemów z wydajnością.
Cookies funkcjonalne to cookies wykorzystywane do zapamiętywania wyborów dokonywanych przez użytkownika w celu podnoszenia jakości obsługi (np. języka).
Cookies marketingowe są wykorzystywane do zbierania informacji na temat wpływu moich kampanii marketingowych prowadzonych wobec użytkowników i osób niebędących użytkownikami na innych stronach internetowych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, w tym na temat tego, jak sprawdzić jakie cookies zostały umieszczone, i zrozumieć, jak nimi zarządzać, jak je usuwać i jak je blokować, odwiedź stronę www.aboutcookies.org lub https://ec.europa.eu/info/cookies_pl.

Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?
Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie przez nas z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty w naszym Serwisie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszym Serwisie oraz powodować trudności w korzystaniu z niego, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane w naszym Serwisie mogą być dla Ciebie niedostępne.

Czy możesz wyłączyć pliki cookies?
Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Alternatywnie, możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby w ogóle nie akceptowała plików cookies, zmieniając ustawienia cookies swojej przeglądarki. Zazwyczaj znajdziesz te ustawienia w menu „opcje” lub „preferencje” swojej przeglądarki.
Przypominamy jednak, że usuwanie plików cookies lub zablokowanie plików cookies lub technologii śledzenia może uniemożliwić Ci dostęp do określonych obszarów lub funkcji Serwisu i Usług, bądź w inny sposób niekorzystnie wpłynąć na jakość obsługi.


Jakie pliki cookies podmiotów trzecich mogą być wykorzystywane w Serwisie?
OmlineYoga.pl korzysta z usług Wix Analitycs, Wix Bookings oraz Ascend by Wix, które pomagają nam analizować ruch i transakcje w Serwisie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem, o czym wspominałyśmy już powyżej. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) Użytkowników. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis oraz sposób ich zachowania, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

W naszym Serwisie mogą być używane wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, YouTube, TikTok.

Wyświetlając stronę w Serwisie zawierającą wtyczkę Instagrama/Facebooka, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Meta Platforms Ireland Limited.
Wyświetlając stronę w Serwisie zawierającą wtyczkę platformy YouTube, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube.
Wyświetlając stronę w Serwisie zawierającą wtyczkę TikTok, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Bejing ByteDance Technology Co Ltd.

Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko znajdziesz w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:
Facebook
Regulamin: https://www.facebook.com/legal/terms
Polityka Prywatności: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0
Cookies:  https://www.facebook.com/policy/cookies
Instagram
Regulamin: https://help.instagram.com/581066165581870/?helpref=hc_fnav
Polityka Prywatności: https://privacycenter.instagram.com/policy
Cookies:  https://help.instagram.com/1896641480634370
YouTube
Regulamin: https://www.youtube.com/t/terms
Polityka Prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Cookies:  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
TikTok
Regulamin: https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=pl
Polityka Prywatności: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/new-privacy-policy/pl-PL
Cookies:  https://www.tiktok.com/legal/cookie-policy


Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?
Tak, Wix.com udostępnia nam narzędzia, za pośrednictwem których mogę kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach naszego Serwisu. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również tutaj.

Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?
Tak, możemy modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne po stronie Serwisu oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli jesteś szczęśliwym odbiorcą naszego Newslettera, otrzymasz informację o każdej zmianie polityki prywatności.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies pozwalają na pełne korzystanie z możliwości strony oraz umożliwiają zbieranie danych statystycznych, które pomagają nam w optymalizacji serwisu oraz dostosowaniu treści do Twoich potrzeb. Zaakceptuj pliki cookie żebyś mógł w pełni skorzystać z serwisu.

bottom of page